Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Cadrul Legal

SHARE

Cadrul Legal

Legislație

Cadrul legal în baza căruia Institutul Național al Patrimoniului funcționează:

 

Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

 

Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia