Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Patrimoniul mobil clasat

SHARE

Patrimoniul mobil clasat

Patrimoniul mobil clasat

 

Inventarul (baza de date a) patrimoniului cultural mobil clasat

 

bet365 bonuses and offers bet365 bonus code for existing customers at oddstake.com bet365 bonus codes

 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil instituie regimul juridic al bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil, ca parte a patrimoniului cultural național, și reglementează activitățile specifice de protejare a acestora.

 

Legea definește patrimoniul cultural național ca ansamblul bunurilor (indiferent de regimul de proprietate asupra acestora) care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. El cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani și cei naturali.

 

Bunurile Culturale aparținând patrimoniului cultural național mobil fac parte, în funcție de importanța sau de semnificația lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:

 • tezaurul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale de valoare excepțională pentru umanitate;
 • fondul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.

Prin clasare, legea înțelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din cele două categorii juridice ale patrimoniului cultural național mobil: tezaur și fond.

 

Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:

a) din oficiu:

  • pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și administrate de instituții publice, regii autonome, companii naționale, societăți naționale sau alte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar;
  • pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
  • pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin licitație sau prin intermediul unui agent autorizat;
  • pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;
  • pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;
  • pentru bunurile culturale mobile confiscate;
  • pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;
  • pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României;
  • pentru bunurile aflate în custodia instituțiilor publice, care urmează să fie restituite;
  • pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate;
  • pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanșării unei cercetări penale.

 

b) la solicitarea persoanelor fizice/juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.

 


Clasarea se face pe baza unui raport de expertiză întocmit de experți sau specialiști acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.


Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural național mobil, în una dintre cele două categorii, tezaur sau fond.

 

 


 


Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate în tezaur, pot face obiectul unei vânzări publice numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune de către statul român, prin Ministerul Culturii.

Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectuează numai pe baza certificatului de export emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.

Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și va fi aprobat de ministrul culturii.

Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar.

Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare și semnificație comparabile, care pot constitui unicate sau rarități pentru patrimoniul muzeal din România. Schimbul trebuie aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în domeniul privat al statului, respectiv al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeași importanță și semnificație culturală și numai în cazuri cu totul excepționale, în care prevalează interesul istoric, științific ori cultural. Schimbul trebuie aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului județean sau local, după caz, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.