Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Timbru 2020

SHARE

Apel Timbru Monumentelor Istorice (TMI) 2020

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

Timbru 2020

Ce este Timbrul Monumentelor Istorice

Cui i se adresează şi mecanismul de colectare

Cadrul legislativ

Apel de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iulie 2020)

Actualizare! Calendarul sesiunii de finanţare din Timbrul Monumentelor Istorice mai-iulie 2020

Documentele necesare solicitării de finanţare (actualizate 1 iunie 2020)

Întrebări & răspunsuri frecvente

Actualizare! Rezultat

 


Ce este Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Aceasta este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice. Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Gestionarea timbrului monumentelor istorice de către Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, este reglementată de Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001).

Conform Hotărârii de Guvern nr. 691 / 12 septembrie 2019, ce clarifică şi detaliază cadrul legal cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, finanţările din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

În prezent, fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Naţional al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale, precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.


Cui i se adresează şi mecanism de colectare a Timbrului Monumentelor Istorice 

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

TMI se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice rezultate din:

a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate.

Exceptarea de la plata timbrului monumentelor istorice


Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora.

Pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Mecanismul de colectare

Colectarea TMI se face prin întocmirea şi depunerea la INP a unei declaraţii lunare privind cuantumul TMI datorat.

Declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, se întocmeşte lunar conform modelului prevăzut în anexa la H.G. nr. 1502/2007, însoţită de o fotocopie a ordinului de plată - cont IBAN RO75TREZ70420G365000XXXX deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti - trebuie comunicată prin transmitere via email la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., sau prin poştă sau pe fax: 021/336.99.04 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti.

Declaraţia se întocmeşte şi transmite se face până la data de 25 ale lunii următoare realizării venitului. Aceeaşi data de 25 este data scadentă plăţii TMI declarat

Atenţie! Este necesară completarea tuturor câmpurilor din declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice.

Nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice în termenul legal - data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul - atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere de 0,2% / zi, fiind sancţionată, de altfel, cu aplicarea unei amenzi de la 4000 la 8000 lei, conform art. 55 alin (2) din legea 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice.

Taxa de timbru - declaraţie formular (pdf)Cadru legislativ

Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie cadrul general, legislativ ce guvernează domeniul protecţiei Monumentelor Istorice (pdf)

Punerea în aplicare a prevederilor Legii 422/2001 se face în conformitate cu Hotărârea de guvern 1502/2007 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (pdf)

Aceasta, a fost completată în 12 septembrie 2019 prin Hotărârea de Guvern 691 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007 reglementează şi detaliază atât mecanisul de colectare cât şi alocarea finanţărilor colectate prin intermediul TMI. (pdf)

Astfel, conform Hotărârii de Guvern 691 / 12.09.2019, finanţările nerambursabile vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Acestea trebuie să aibă calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric. Totodată, finanţările se vor putea acorda pentru proiecte multianuale, ce vor fi cuprinse într-un program distinct, anexă la Bugetul Ministrului Culturii, conform legii.

Alocarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea 422/2001, va fi stabilită anual de către Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului, cu respectarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice şi a programelor Uniunii Europene în domeniul patrimoniului cultural.

Proiectele pentru care se va putea obţine finanţare fac parte din următoarele subprograme: * cercetare aplicată, studii şi investigaţii pentru restaurarea monumentelor istorice * reparaţii curente şi întreţinere * intervenţii de urgenţă - ante şi post dezastru * punere în valoare - interpretare şi prezentare - a monumentelor istorice * acţiuni tematice * restaurare * elaborare a documentaţiei tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice * educaţie şi formare. Institutul Naţional al Patrimoniului va acorda finanţări nerambursabile pentru două tipuri de investiţii: * elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice; * amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

Pentru elaborarea de reglementări tehnico - economice, de norme şi metodologii în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului va stabili un procent din fondurile disponibile din aplicarea timbrului monumentelor istorice, pe baza necesarului anual de reglementare în domeniul monumentelor istorice.

Finanţarea nerambursabilă va fi acordată numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate.


Apel de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iulie 2020)


ATENŢIE! În urma întrebărilor adresate de potenţiali solicitanţi în perioada 19 - 29 mai şi ca rezultat al primei sesiuni de clarificare referitor la Apelul de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice, au intervenit câteva precizări şi modificări, atât în calendarul desfăşurării apelului, cât şi la nivelul documentaţiei necesare solicitării de finanţare.

Astfel, extindem termenul de depunere a cererilor de finanţare (noul termen: 1 iulie 2020, ora 20:00) şi termenul până la care poate fi finalizat un proiect câştigător (30 noiembrie 2020) în cadrul prezentului apel. Calendarul desfăşurării prezentului apel este disponibil aici.

Vă rugăm să reţineţi documentaţia modificată şi completată (disponibilă aici). Solicitanţii care au descărcat pachetul disponibil până la data de 1 iunie inclusiv sunt rugaţi să aibă în vedere noile documente!!!

Conţinutul tuturor modificărilor intervenite poate fi consultat aici (pentru sub-programul IU), respectiv aici (pentru subprogramul Proiectare).

Sperăm ca noile documente să vă uşureze munca de depunere a unor proiecte de calitate. Vă stăm la dispoziţie în continuare la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 129, pentru orice clarificare necesară după parcurgerea noii documentaţii.

Vă semnalăm de asemenea, desfăşurarea unei noi sesiuni de clarificare online, miercuri 3 iunie, începănd cu ora 17:00. Sesiunea de clarificări va fi transmisă LIVE pe pagina  https://www.facebook.com/Patrimoniu, iar detaliile de acces (via platforma Zoom) vor fi disponibile în curând la aceeaşi adresă. Mulţumim! Mult succes!Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 30 noiembrie 2020.

I. Priorităţile INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt următoarele:
· punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
· angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice.
II. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru anul 2020 este de 3.000.000 lei.
III. Domeniul pentru care pot fi depuse proiecte în această sesiune este:
· elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executarea de lucrări pentru protejarea monumentelor istorice.
IV. Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:
· subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) - 2.000.000 lei;
· subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice - 1.000.000 lei.
V. Suma disponibilă pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei.
VI. Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este:
a) subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) - 200.000 lei;

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru construcţii care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare*, intervenţiile constând în:
· intervenţii directe - consolidare a elementelor structurale şi de arhitectură;
· intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
· lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.
Intervenţiile şi lucrările menţionate se pot executa în baza unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT, DE - să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.
* Conf. Legea 50/1991, art. 7, privitor la autorizarea lucrărilor de urgenţă


b) subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice - 140.000 lei.

La această categorie se primesc propuneri de proiecte vizând:
· proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
· proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
· proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
VII. Perioada de înscriere a proiectelor: 20 mai - 20 iunie 2020. 20 mai - 1 iulie 2020
VIII. Termenul limită de înscrierea proiectelor: 20 iunie 2020, ora 20:00. 1 iulie 2020, ora 20:00.
IX. Dosarele de participare vor fi depuse în format electronic, pe spaţiul de stocare pus la dispoziţie de INP, utilizând indicaţiile - nume de utilizator unic şi parolă - primite pe baza unei solicitări transmise la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Vor fi încărcate copii scanate ale documentelor originale, salvate în format .pdf. După termenul limită, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
Conformitatea dosarelor cu cerinţele de conţinut va fi verificată de către secretariatul comisiei de evaluare, care va formula şi eventuale solicitări de completări, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii.
X. La selecţia de finanţare pot participa persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric, potrivit Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6.

Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:
· grupa A - de valoare naţională şi universală (MI-A);
sau
· grupa B - reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

 

Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.
Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

 

Nu pot solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.


XI. Principiile care guvernează selecţia de proiecte

Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
b) principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
c) principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
d) principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
e) principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
f) principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
g) principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
h) principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
i) principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
j) principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
k) principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
l) principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
m) principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
n) principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.

Documentele necesare înscrierii de proiecte în actuala sesiune de finanţare sunt disponibile mai jos. Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 129.

Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect.
Ca atare, recomandăm tuturor celor interesaţi de apel să coopteze din primul moment specialişti cu experienţă pentru a asigura pregătirea unei solicitări solide, cu şanse de reuşită.
Pentru subprogramul Intervenţii de urgenţă, este necesară depunerea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă odată cu cererea de finanţare.


După publicarea rezultatului selecţiei de proiecte, câştigătorii vor fi invitaţi la sediul INP în vederea depunerii dosarului de participare în format fizic, anterior semnării contractului de finanţare.
XII. Grila de evaluare a proiectelor
Proiectele considerate eligibile din punct de vedere administrativ de către secretariatul comisiei de selecţie din cadrul INP sunt transmise comisiei de selecţie, care le evaluează şi le notează conform grilei de evaluare:
• Grilă de evaluare - IU (pentru proiecte dedicate subprogramului intervenţii de urgenţă - ante- şi post-dezastru), respectiv,
• Grilă de evaluare - Proiectare (pentru proiecte dedicate subprogramului elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice).
Fiecare membru al comisiei va completa câte un raport de evaluare motivat, structurat pe baza grilei de evaluare, care va include observaţiile şi justificările pentru punctajul acordat.

Pentru a putea fi finanţat, un proiect trebuie să aibă un punctaj final de minimum 75 puncte.
Lista cuprinzând rezultatele selecţiei proiectelor propuse a fi finanţate va cuprinde totalitatea solicitărilor care au întrunit punctajul de minimum 75 puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate de către INP pentru respectivul subprogram.


Actualizare! Calendarul sesiunii de finanţare din Timbrul Monumentelor Istorice mai-iulie 2020:

 

Datorită unor întârzieri survenite în procesul de evaluare ce ar fi trebuit să se încheie astăzi, 24 iulie, suntem nevoiți să extindem perioada de evaluare și să amânăm termenul de anunțare a rezultatelor acestei prime sesiuni de finanțare pentru luni, 3 august 2020. Mulțumim pentru înțelegere!

 

PERIOADA ACTIVITATEA
20 mai - 1 iulie 2020 Perioada de depunere online a proiectelor
2 - 15 iulie 2020 Verificarea administrativă a proiectelor depuse şi solicitări de completări
16 - 24 iulie 2020 / 16 – 31 iulie 2020 Evaluarea proiectelor
27 iulie 2020 / 3 august 2020 Afişarea pe website-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, temp-18-250.cimec.ro, a rezultatelor evaluării dosarelor
28 - 29 iulie 2020 / 4 – 5 august 2020 Perioada de depunere a contestaţiilor
30 iulie 2020 / 6 august 2020 Termen de soluţionare a contestaţiilor
31 iulie 2020 / 7 august 2020 Afişarea pe website-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, temp-18-250.cimec.ro, a rezultatelor finale ale evaluării dosarelor
3 - 7 august 2020 / 10 – 14 august 2020 Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare
Data semnării contractului - 30 noiembrie 2020 Perioada de implementare și raportare a proiectelor


Documentele necesare solicitării de finanţare (actualizate 1 iunie 2020):

 

  Subprogramul 1: Intervenții de urgență Subprogramul 2 : Proiectare
 
  Documentele solicitării de finanțare Documentele solicitării de finanțare
  Documente-tip Documente-tip
1. Cerere de finanțare (docx) Cerere de finanțare (docx)
2. Declarație pe propria răspundere (docx) Declarație pe propria răspundere (docx)
3. Bugetul proiectului (xls) Bugetul proiectului (xls)
  Documente tehnice Documente tehnice
4. Documentar fotografic Documentar fotografic
5. Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare, dacă există și se află în posesia beneficiarului Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare, dacă există și se află în posesia beneficiarului
6. Notă de fundamentare privind necesitatea intervenției Notă conceptuală (conf. HG 907/2016)
7. Raport de expertiză tehnică / notă tehnică justificativă Temă de proiectare (conf. HG 907/2016)
8. Propunere de intervenție - Memoriu de prezentare, însoțit de piese desenate -
9. Dovada consultării prealabile a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii -
10. Autorizație de construire în regim de urgență -
11. Plan de măsuri și activități post-intervenție Plan de măsuri și activități privind întreținerea și protejarea monumentului
  Alte documente Alte documente
12. Extras de carte funciară Extras de carte funciară
13. Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante) Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante)
14. Acord de parteneriat, dacă proiectele se implementează în parteneriat Acord de parteneriat, dacă proiectele se implementează în parteneriat
15 Certificatul de atestare fiscală, aflat în termenul de valabilitate Certificatul de atestare fiscală, aflat în termenul de valabilitate
  În cazul în care solicitantul este persoană juridică, dosarul de participare va mai cuprinde: În cazul în care solicitantul este persoană juridică, dosarul de participare va mai cuprinde:
16. Acte de constituire actualizate Acte de constituire actualizate
17. Dovada privind bonitatea persoanei juridice Dovada privind bonitatea persoanei juridice
18. Raport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoric Raport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoric
19. Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz. Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz.
  În cazul în care solicitantul este persoană fizică, dosarul de participare va mai cuprinde: În cazul în care solicitantul este persoană fizică, dosarul de participare va mai cuprinde:
20 Dovada contribuției proprii Dovada contribuției proprii
21 Raport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoric Raport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoric
22 Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz. Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz.
 
  Documente de îndrumare Documente de îndrumare
23. Ghidul de contractare al Solicitantului - IU (pdf) Ghidul de contractare al Solicitantului - Proiectare (pdf)
24. Grila de evaluare - IU (pdf) Grila de evaluare - Proiectare (pdf)
25. Ghidul de decontare și formulare – IU (pdf) Ghidul de decontare și formulare – Proiectare (pdf)
  Erată (pdf) Erată (pdf)
Model contract de finanțare (docx)
Raport financiar (doc)
Centralizator chetuieli (xls)

 

Versiunea anterioară a acestui tabel de verificare este disponibilă aici.

 

 Întrebări & răspunsuri frecvente


Includem aici o serie de întrebări care ne-au fost adresate începând cu prima sesiune de clarificare online (din data de 21 mai a.c.) şi răspunsurile noastre. Lista de întrebări şi răspunsuri este în continuă actualizare, pe măsură ce primim noi cereri de clarificare. Vă sugerăm, prin urmare, să o consultaţi constant pentru a fi la curent cu cele mai recente precizări legate de curentul Apel de proiecte. Vă reamintim, de asemenea, că solicitările de detalii şi clarificări suplimentare pot fi adresate via e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, în intervalul de lucru al secretariatului institutului (L-J: 8.00 - 16.00; V : 8.00 - 14.00).

I. Întrebări referitoare la eligibilitate

1. Sunt eligibile clădiri aflate în proprietatea statului român situate pe teritoriul unei alte ţări?
DA, în principiu, pot fi acordate finanţări prin prezentul apel pentru proprietăţi monument istoric ale statului român aflate pe teritoriul altui stat. În practică, însă, în Lista Monumentelor Istorice NU figurează nicio clădire monument istoric situată în afara graniţelor României.
2. Sunt eligibile monumente istorice aflate pe teritoriul României, dar care sunt proprietăţi ale altui stat (ex. statul italian)?
DA, important este ca solicitantul - persoană fizică / juridică de drept public sau privat - să aibă calitatea de proprietar sau să fie titularul unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani ori titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României, ori monument istoric, proprietate a statului român, aflat pe teritoriul altui stat.
3. Sunt eligibile clădiri de patrimoniu aflate pe teritoriul altui stat, proprietate a unui cetăţean român (Ex propus: obiectiv aflat pe teritoriul Republicii Moldova, într-o localitate înfrăţită cu o localitate din România)?
Din păcate, momentan, NU există bază legală pentru a acorda finanţare decât pentru proprietăţile statului român care se află în afara teritoriului României.
4. Sunt eligibile imobile aflate în zonă protejată într-un ansamblu urban monument istoric sau într-un sit rural monument istoric?
DA. Sunt eligibile monumente istorice care sunt clasate atât în categoria monument (m), cât şi cele clasate în categoria ansamblu (a) sau sit (s), deci şi clădiri care fac parte integrantă dintr-un ansamblu sau sit înscris în Lista Monumentelor Istorice.
5. Este eligibilă o construcție care nu este monument nominalizat individual în LMI dar se află în perimetrul unui sit urban clasat?
DA. Vezi răspunsul la întrebarea 4.
6. Sunt eligibile clădiri cu mai multe corpuri / anexe în condiţiile în care doar corpul principal este monument istoric? (ex. Universitatea Sibiu)
Eligibilitatea în cadrul prezentului apel este strict limitată la corpul de clădire monument istoric (m). În cazul ansamblurilor şi siturilor eligibilitatea se extinde asupra tuturor clădirilor şi elementelor ce fac parte din sit sau din ansamblul monument istoric.
Pentru că situaţia poate diferi de la caz la caz, sugerăm solicitanţilor să se adreseze Direcţiilor Judeţene de Cultură pentru a verifica dacă obiectivul deţinut figurează în Lista Monumentelor Istorice drept monument istoric şi categoria sub care a fost clasat (m, a sau s) şi dacă există menţiuni referitoare la întregul ansamblu (toate corpurile, anexele, elementele arhitecturale - ex. fântâni, grădini, scuaruri etc) de pe parcela unde este amplasat monumentul sau doar la anumite corpuri de clădire.
7. Sunt eligibile clădiri monument istoric pentru care nu s-a colectat Timbrul (proprietarul nu a depus declaraţia)?
Acordarea finanţării pentru intervenţii de urgenţă şi proiectare pentru restaurare prin prezentul apel NU este condiţionată şi nici corelată cu situaţia declarării şi colectării Timbrului Monumentelor Istorice pentru activităţi desfăşurate la monumentul în cauză.
8. Sunt eligibile cereri de finanţare emise de un proprietar al unei clădiri monument istoric deţinută în cotă de ½ în indiviziune? Dar imobile care au înscrise sarcini în cartea funciară? (ex propus:. monument istoric în cotă de 1/2 în indiviziune în CF. De asemenea există trecute în CF sarcini din 1939 şi 2007 prescrise care urmează a fi radiate. Menţionez că am primit autorizaţie de construcţie în regim de urgenţă şi este valabilă până în iunie 2021)
DA, doar sub condiţia ca ambii proprietari (sau toţi coproprietarii) să depună cererea de finanţare sau să mandateze pe unul dintre ei în vederea depunerii cererii de finanţare. În cazul în care este vorba despre un imobil administrat de o asociaţie de proprietari, solicitantul poate fi reprezentantul legal al asociaţiei, ori mandatarul expres desemnat în acest sens, în condiţiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.
În ce priveşte existenţa unor sarcini înscrise în CF, potrivit art. 7 alin (1) lit. d) din Anexa nr. 5 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 1502/2007, cu modificările şi completările ulterioare, NU pot fi finanţate din TMI imobile-monument istoric care sunt grevate de sarcini, ipoteci sau privilegii, situaţie constatată prin extras CF de informare la data depunerii solicitării de finanţare la INP.
9. Sunt eligibile lucrări precum cele de reparaţie acoperiş cu schimbare învelitoare şi consolidare uşoare?
NU, acest tip de lucrări se încadrează în categoria lucrărilor de întreţinere, care nu sunt eligibile la finanţare prin prezentul apel. Excepţie fac cazurile în care intervenţia este relevantă din punctul de vedere al siguranţei publice - degradarea acoperişului constituie sau generează pericol public (clădirea are funcţiune publică sau aliniament stradal) sau în situaţia în care starea acoperişului constituie un pericol iminent la adresa unei valori culturale (ex. pictură murală, ornamente şi alte componente artistice). Ambele situaţii trebuie dovedite cu expertize tehnice şi/ sau note tehnice semnate de experţi atestaţi.
10. Pentru un proprietar privat de monument istoric din Bucuresti (clasa B, locuinţă) exista criterii de eligibilitate specifice (ex. crearea unui numar de locuri de muncă în urma obţinerii fondurilor, obligativitatea monumentului de a fi intr-un circuit oficial socio-cultural sau de a fi semi-public/ semi-privat etc).
Indiferent de grupa valorică în care este încadrat monumentul istoric (A / B), solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile specificate în Ghidul de contractare, respectiv să abordeze priorităţile detaliate în Grila de evaluare. Astfel, NU sunt prevăzute criterii specifice precum crearea unui număr minim de locuri de muncă. În ce priveşte includerea monumentului într-un circuit oficial socio-cultural sau prevederea unor spaţii semi-publice/ semi-private în incinta monumentului - acestea nu sunt menţionate în mod expres, dar pot constitui modalităţi de a răspunde cerinţei privitoare la consultarea şi implicarea comunităţii locale - inclusiv în ce priveşte determinarea utilizării monumentului pe termen lung.
11. Sunt eligibile proiecte deja avizate, pentru care există deja documentaţia tehnico-economică şi autorizaţia de construire pentru o intervenţie de urgenţă, iar lucrările au fost demarate?
Se pot solicita fonduri prin prezentul apel doar pentru lucrări care urmează să fie executate după data semnării contractului de finanţare. Nu este eligibilă nicio cheltuială deja realizată sau pentru lucrări executate înainte de semnarea contractului, orice abatere constituind o încălcare a principiului neretroactivităţii. Cererea de finanţare poate să cuprindă exclusiv lucrări noi (a căror urgenţă trebuie, fireşte, dovedită alături de valoarea monumentului sau a componentelor artistice la care proiectul face referire) şi trebuie să răspundă criteriilor de evaluare specifice (incluse în grila de evaluare).
Aşa cum specifică şi ghidul de contractare, solicitanţii sunt obligaţi să declare dacă, pentru acelaşi proiect, au asigurate alte finanţări nerambursabile din surse publice sau private.
12. Existenţa unui litigiu privitor la un element adiacent monumentului istoric constituie clauză de descalificare?(ex. propus: litigiu cu primăria privind obligaţia proprietarului de a reface gardul ce împrejmuieşte monumentul istoric)
DA, atâta timp cât acel element este pe parcela în cauză, deci face parte din monumentul istoric înţeles ca ansamblul alcătuit din parcelă, clădirile şi construcţiile care se află pe ea, un litigiu reprezintă clauză de descalificare.
13. În cadrul subprogramului 2, proiectare, a apelului curent, sunt eligibile doar cereri de finanţare ce vizează elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol, menţionată ca prioritate anuală?
Subprogramul se referă la proiectarea pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice. Încadrarea în prioritatea anuală se punctează, conform grilei de evaluare.

II. Obligaţii ale beneficiarilor

14. În condițiile în care un proprietar nu deține fondurile necesare cofinanțării minime, pot fi încheiate pateneriate cu instituții ale statului - pentru asigurarea acesteia - de exemplu Institutul Național al Patrimoniului sau Consiliu Județean?
Susținem și chiar recomandăm parteneriatele și asocierile cu instituții, firme sau organizații nonguvernamentale – atât pentru asigurarea cofinanțării cât și pentru acoperirea unor elemente punctate chiar în cadrul prezentului Apel (a se vedea Grila de evaluare a fiecărui subprogram). În calitate de organizator și membru în comisia de evaluare a acestui Apel, Institutul Național al Patrimoniului nu poate fi, însă, partenerul vreunui solicitant și nici nu poate oferi consultanță tehnică potențialilor beneficiari. Vom sprijini și promova, însă, dept bune practici, post-implementare, proiectele câștigătoare ale căror standarde de calitate și performanțe, inclusiv la nivelul relației cu comunitatea locală, vor recomanda acest lucru.
15. Există obligaţia de a atribui fondurile destinate lucrărilor / proiectării prin achiziţii publice sau sunt permise şi proceduri de atribuire directă?
În conformitate cu Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice şi normele sale de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, solicitantul are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. Având în vedere faptul acest apel este unul pentru granturi mici, iar suma maximă ce poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 lei - pentru subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru), respectiv 140.000 lei - pentru subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, ne aşteptăm ca majoritatea cheltuielilor eligibile antamate în baza contractelor de finanţare perfectate să se încadreze în limita maximă admisă pentru achiziţia directă. Depăşirea plafonului stabilit pentru achiziţia directă, obligă beneficiarul finanţării nerambursabile la iniţierea şi finalizarea uneia dintre procedurile de atribuire reglementat în legislaţia specifică domeniului achiziţiilor publice. În situaţia în care solicitantul vine cu o contribuţie semnificativ mai mare decât minimul prevăzut, iar valoarea totală a bugetului depăşeşte 430.000 lei la execuţie (subprogramul 1) şi 160.000 la proiectare (subprogramul 2), trebuie organizate achiziţii publice - ceea ce ridică probleme dar doar din perspectiva timpului disponibil pentru implementarea proiectului finanţat prin acest apel (maxim 4 luni).
16. Până în ce fază trebuie să ajungă la finalul implementării propunerile de proiecte ce au în vedere elaborarea de documentaţie tehnico-economică (subprogramul 2)?
Pentru subprogramul de proiectare, rezultatul final trebuie să fie cel puţin DALI - adică documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţii avizată de Ministerul Culturii. NU poate fi finanţată elaborarea unei documentaţii incomplete. Prin prezentul apel, INP condiţionează acordarea tranşei a III-a a finanţării de existenţa acestui aviz de la Ministerul Culturii.

III. Întrebări referitoare la documentaţie, întocmirea dosarului de aplicare şi procesul de depunere a aplicaţiei

17. În cazul subprogramului interventii de urgenta (IU), nota de fundamentare privind necesitatea interventiei - document obligatoriu la dosarul solicitantului - se poate face tot confom modelului din HG. 907?
DA, nota de fundamentare se poate face conform modelului din HG 907 - denumit aici notă conceptuală – însă acest format nu este obligatoriu.
18. Există modele standard pentru documente solicitate precum „Planul de măsuri și activități post-intervenție”, buget, alte formulare precum „Raportul privind acțiunile de întreținere întreprinse”?
Pentru Buget există un document standard descărcabil – disponibil în secțiunea Documente necesare solicitării de finanțare.
În cazul Planului de măsuri și activități post-intervenție, vorbim despre un document liber, narativ, NU am impus un model standard. Solicităm acest document pentru a ne asigura că, odată realizată investiția pentru care se solicită finanțare, va exista pe o perspectivă mai lungă garanția că proprietarul va desfășura acțiuni de protejare a patrimoniului. Documentul ar trebui să numească, așadar, acțiunile avute în vedere, periodicitatea lor și resursele sau parteneriatele pe care proprietarul poate sau dorește să le mobilizeze pentru a evita ca monumentul să ajungă din nou în situația de a necesita intervenție de urgență.
În cazul „Raportului privind acțiunile de întreținere întreprinse” – de asemenea un document narativ, liber – ne interesează să înțelegem dacă a existat o preocupare a proprietarului monumentului pentru reabilitare și lucrări de întreținere și, dacă acestea lipsesc, ce anume explică acest fapt.
19. În cazul subprogramului intervenții de urgență (IU) cât de utilă este faza DALI având în vedere că necesitatea și urgența sunt deja fundamentate?
Conform prevederilor L. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie - D.E. - se face până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (L. 50/1991, art. 7.16).
20. În formularul Buget nu apare explicit Devizul lucrărilor? Unde trebuie să fie acesta inclus?
Dacă acesta există, devizul trebuie inclus în capitolul 2.8 Cheltuieli. Devizul lucrărilor nu este obligatoriu.
21. Este necesară autorizaţia de construcţie în regim de urgenţă pentru o intervenţie ce presupune reparaţii la acoperiş mansardat?
Autorizaţia de Construcţie în regim de urgenţă se emite pentru construcţii care prezintă PERICOL PUBLIC, situaţie constatată prin expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă şi după consultarea prealabilă a Ministerului Culturii sau a Direcţiei Judeţene de Cultură. Se justifică urgenţa doar dacă imobilul are funcţiune publică sau este amplasat pe aliniament şi există riscul ca unele elemente de faţadă sau acoperiş să cadă şi să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, se justifică urgenţa. Aceeaşi condiţie este valabilă, în cadrul prezentului apel, şi pentru intervenţii structurale, repararea elementelor nestructurale, lucrări de desfacere/refacere a instalaţiilor, echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altele asemenea. .
Autorizaţia de construire în regim de urgenţă se emite şi pentru EVITAREA DISTRUGERII UNOR BUNURI MATERIALE, CULTURALE ŞI ARTISTICE DE VALOARE, urgenţă constatată de asemenea printr-o expertiză sau notă tehnică justificativă.
22. Ce studii şi cercetări sunt necesare şi eligibile pentru faza de proiectare DALI? (ex. Este eligibilă scanarea 3D în documentaţia proiectului?)
Sunt eligibile toate studiile considerate necesare de către şeful de proiect (atestat de Ministerul Culturii) raportat la natura intervenţiei şi starea clădirii. Minimum necesar conform H.G. nr. 907 cuprinde ridicarea topografică, studiul geotehnic, expertiza tehnică şi studiul istoric.
Scanarea 3D este eligibilă la capitolul studii preliminare, de fundamentare a intervenţiei, dar depinde de încadrarea acestor cheltuieli într-un buget realist şi relevant al proiectului
Solicitanţii trebuie să aibă în vedere faptul că bugetul este de asemenea punctat în cadrul evaluării cererii de finanţare, în special din dorinţa de a finanţa soluţii optime în raport cu sumele disponibile şi obiectivele propunerii. Criteriile sunt disponibile în grila de evaluare asociată fiecărui subprogram al apelului de finanţare.
23. Ce tip de expertiză tehnică este obligatorie pentru fundamentarea intervenţiei şi dacă este acceptat şi un expert certificat arhitect, deci nu inginer structurist.
Expertizele necesare ţin de natura proiectului şi de tipul de urgenţă reclamat. Astfel, pentru A. urgenţe structurale sau de altă natură încadrate la pericol public este necesară expertiza tehnică în domeniul construcţiilor civile (expert certificat de MDRAP şi MC). Pentru identificarea unui astfel de expert, consultaţi Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice - disponibil pe pagina web a institutului.
Pentru cea de-a doua categorie de urgenţe B. evitarea unor distrugeri materiale, culturale şi artistice de valoare, ce vizează componente arhitecturale și artistice, expertiza de specialitate (domeniu arhitectură, respectiv componente artistice)va fi întocmită de un specialist/expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul de atestare corespunzător.
24. Bugetul proiectului trebuie susţinut prin oferte?
Conform grilei de evaluare, punctajul obţinut depinde şi de fundamentarea cheltuielilor - pe baza unor analize de piaţă sau a unor metodologii de calcul adecvate şi testate (ex. Metodologii de calcul a onorariilor).
25. Cum se face înscrierea în interfaţa online?
Numele de utilizator şi parola pentru accesarea platformei unde trebuie încărcate documentele aferente cererii de finanţare pot fi solicitate prin email la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Accesul la platforma respectivă se inactivează la termenul limită de depunere a cererilor de finanţare, şi anume 1 iulie 2020, ora 20:00.

IV. Întrebări referitoare la grila de evaluare

26. Cum poate fi evaluată corect necesitatea intervenţiei?
Pentru subprogramul intervenţii de urgenţă, evaluarea şi demonstrarea necesităţii intervenţiei se face prin intermediul notei expertului sau prin expertiza tehnică.
Pentru subprogramul proiectare, evaluarea este conţinută în nota conceptuală.
27. Cum trebuie detaliată şi dovedită implicarea unei organizaţii a societăţii civile în activităţile obligatorii de consultare a comunităţii şi educaţie?
Activităţile care vizează relaţia cu comunitatea locală sau cu publicul larg, precum şi cele educaţionale trebuie detaliate în Planul de activităţi parte a Cererii de finanţare, menţionându-se inclusiv entitatea-partener căreia îi revine implementarea acestora. În mod necesar, susţinerea solicitantului potrivit căreia proiectul urmează a fi derulat în parteneriat cu o persoană fizică sau juridică trebuie dovedită prin depunerea acordului de parteneriat încheiat în acest sens - cf. art. 7 alin. (3), Anexa nr. 5 la N.M. aprobate prin H.G. nr. 1502/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
28. Parteneriatele pentru componenta educaţională şi de consultare a comunităţii trebuie să fie încheiate doar cu organizaţii non-profit / non-guvernamentale înregistrate juridic sau pot fi avute în vedere şi grupuri informale sau grupuri de iniţiativă cetăţeneşti?
Nu avem nicio restricţie în această privinţă. Dacă grupul informal poate furniza argumentele care să poziţioneze bine cererea de finanţare în raport cu grila de evaluare, încurajăm încheierea acestor parteneriate şi ne dorim ca acestea să întărească societatea civilă activă în domeniul patrimoniului.

 

 Rezultatele evaluărilor

 

RAPORT Privind rezultatul evaluării administrative a dosarelor depuse pentru finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice (pdf)

Actualizare! Rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice (pdf)

Actualizare! Rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice, în urma soluționării contestațiilor (pdf).

 

Read 3294 times Last modified on Luni, 07 Decembrie 2020 16:47