Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - Proiectul Implement

SHARE

Proiecte

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

Proiectul Implement

Rate this item
(9 votes)


Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi acordarea de asistenţă tehnică prin elaborarea procedurilor de lucru şi programelor de urmărire în timp pentru operatori culturali de stat şi privaţi

Coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, acesta este un proiect component al proiectului complex cu titlul "Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale" (IMPLEMENT).

 
Consorţiul pentru realizarea acestui proiect îi cuprinde pe toţi membrii instituţionali ai proiectului complex: INOE, INP, UAD, INCDTP, UNAB, UDJG

Proiectul complex IMPLEMENTAREA ŞI EXPLOATAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN PRACTICA RESTAURĂRII ŞI CONSERVĂRII BUNURILOR CULTURALE se referă la valorificarea cu maximă eficienţă a rezultatelor avansate din cercetarea ştiinţifică de înalt nivel şi cu aplicabilitate imediată în domeniul complex şi vast al patrimoniului cultural. Proiectul construieşte instrumente de coroborare a datelor experimentale şi a cunoştinţelor gestionate de institute de cercetare ştiinţifică, universităţi de profil şi instituţii publice responsabile de gestiunea patrimoniului cultural. Aceste instrumente, alături de programul comun de lucru în studii de caz, vor întări capacitatea de cercetare, nivelul de calitate, rigoarea impusă intervenţiilor şi în aceeaşi măsură validează cercetările în curs.
Obiectivele proiectului complex sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea sustenabilă a practicii în domeniul conservării restaurării, scop realizabil prin transferul cu succes şi imediat în practică a rezultatelor cercetării. Acestea sunt următoarele: valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare, acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul prioritar al patrimoniului, iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat, creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.
Proiectul complex concertează activitatea a şase instituţii ce colaborează în cinci proiecte care se disting prin aceea că au valoare de sine stătătoare, dar care, prin coroborarea observaţiilor şi a rezultatelor, asigură atât buna desfăşurare şi respectare a planurilor de lucru, cât şi controlul superior al rezultatelor, precum şi rafinarea acestora datorită filtrării prin analiza pluridisciplinară
Proiectul propune un salt calitativ important, organizarea în sensul creşterii justificate a preocupării şi a efortului de perfecţionare a resursei umane şi tehnologice, şi are o contribuţie inovatoare puternică, propunând transferul către mediul economic şi societate într-o manieră "revoluţionară" - prin intermediul autorităţilor care reglementează activitatea în domeniu. Totodată, proiectul complex dezvoltă capacitatea de cercetare proprie fiecărei instituţii partenere şi valorifică capacitatea de cercetare trans disciplinară.
https://implement.inoe.ro/despre.html

 

logo proiect


Proiectul Implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi acordarea de asistenţă tehnică prin elaborarea procedurilor de lucru şi programelor de urmărire în timp pentru operatori culturali de stat şi privaţi rezidă prin două componente interdependente, care converg spre îmbunătăţirea continuă a procesului complex de protejare-cercetare-conservare a patrimoniului cultural. Primul element se concentrează asupra caracterului inovator al procesului de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în cadrul domeniului conservării-restaurării patrimoniului cultural material. Al doilea element inovator este sistemul de asistenţa tehnică bazat pe proceduri de lucru şi pe programe de urmărire în timp a obiectivelor de patrimoniu cultural material, pus la dispoziţia operatorilor culturali publici şi privaţi.
Proiectul permite pe de o parte valorificarea experienţei îndelungate şi vaste a INP în proiectarea şi implementarea operaţiunilor de conservare sau restaurare a patrimoniului cultural imobil şi în gestionarea patrimoniului mobil, iar pe de altă parte testarea şi/sau aplicarea procedurilor şi programelor elaborate la o bază largă şi relevantă de obiecte aparţinând patrimoniului cultural.

Realizarea proiectului cuprinde 7 etape:
→ "Construirea registrului potenţialelor laboratoare/centre autorizate şi în curs de autorizare pentru investigaţii şi cercetări în domeniul prioritar al bunurilor culturale" îşi propune printr-o parte a activităţilor sale: să elaboreze o structură a serviciilor solicitate/ofertate (asigurând diversitatea categoriilor de bunuri culturale şi de servicii), să promoveze la scară naţională instrumentului realizat (sub forma pilot a Registrului Laboratoarelor şi Centrelor) şi să promoveze serviciile sale la scară internaţională (prin intermediul unor organizaţii sau reţele de prestigiu precum: CCIR, ICOM, ICOMOS, E-RIHS).
→ Implementarea unor protocoale de cercetare în vederea monitorizării, intervenţiei şi controlul intervenţiei pe monumentele istorice, pe de o parte şi întocmirea unui ghid pentru elaborarea programelor de urmărire pe de altă parte.
→ Implementarea protocoalelor de cercetare pentru monitorizarea, intervenţia şi controlul intervenţiilor în cazul siturilor arheologice precum şi elaborarea ghidului pentru elaborarea programelor de urmărire.
→ Implementarea protocoalelor de cercetare pentru monitorizarea, intervenţia şi controlul intervenţiilor în cazul patrimoniului mobil - pictură pe lemn, pânză, carte, textile, pielărie, obiecte arheologice - precum şi a ghidului pentru elaborarea programelor de urmărire.
→ Verificarea şi aprobarea materialelor propuse pentru intervenţii de restaurare şi elaborarea Ghidului pentru alegerea şi testarea materialelor, verificarea comportării în timp, testarea prin îmbătrânire accelerată.
→ Organizarea şi coordonarea campaniilor internaţionale / regionale pilot
→ Organizarea de stagii de colaborare privind evidenţa şi managementul bunurilor de patrimoniu prin programe tematice specifice - Laborator Deschis, Amfiteatru Deschis, Muzeu Deschis, Şantier Deschis.
https://implement.inoe.ro/proiectul/proiect-2.html 

Read 3868 times