Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\plugins\system\canonicalization\canonicalization.php on line 46
Institutul Național al Patrimoniului - ART NOUVEAU2

SHARE

Proiecte

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in D:\Web\WWW\temp-18-250.cimec.ro\libraries\joomla\html\parameter.php on line 512

ART NOUVEAU2

Rate this item
(9 votes)

ART NOUVEAU2
Consolidăm identitatea culturală a regiunii Dunării pornind de la moştenirea comună a patrimoniului ART NOUVEAU


În continuarea proiectului ART NOUVEAU 1 (2017-2019, detalii aici) şi pentru un impact susţinut la nivelul promovării şi protejării patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării, Institutul Naţional al Patrimoniului se implică şi în perioada următoare în activităţile de cercetare, programe educaţionale, turistice, de promovare - prin cooperare regională - parte a unui nou proiect în cadrul Programului Transnaţional Interreg Danube al Uniunii Europene.

Scopul acestui proiect, desfăşurat în perioada 2020 - 2023 în parteneriat cu instituţii şi muzee din alte 4 state riverane Dunării (Austria, Serbia, Slovacia şi Ungaria), este acela de a consolida identitatea culturală şi patrimoniul Art Nouveau din regiunea Dunării printr-un set de activităţi de cercetare, schimb de bune practici, iniţiative educaţionale, expoziţionale şi de promovare (de la organizarea Zilei Mondiale Art Nouveau la prelegeri online, ghiduri turistice, cataloage, filme şi multe altele). Pentru că patrimoniul Art Nouveau este unul dintre aspectele ce unesc oraşele şi statele de pe cursul Dunării şi care le-au influenţat acestora istoria şi devenirea, partenerii acestui proiect şi-au propus să contribuie - prin cooperare şi schimb de bune practici - la viitorul acestui patrimoniu, asigurat prin redescoperirea, promovarea şi punerea în valoare responsabilă, în acord cu provocările întâlnite şi nevoile comunităţilor patrimoniale din oraşele şi regiunile Art Nouveau.

Consorţiul este alcătuit din nouă instituţii partenere, coordonate de Municipalitatea Oradea (lider de proiect), şi anume: Muzeul Oraşului Oradea (România); Institutul Naţional al Patrimoniului (România); Muzeul de Arte Aplicate, Budapesta (Ungaria); MAK Muzeul Austriac de Arte Aplicate, Viena (Austria); MUO - Muzeul de Arte şi Meşteşuguri, Zagreb (Croaţia); Universitatea Slovacă de Tehnologie din Bratislava (Slovacia), Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale, Belgrad (Serbia) şi Universitatea Kodolányi János, Budapesta (Ungaria).

Obiectivele şi activităţile principale ale proiectului
Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea şi punerea în valoare responsabilă şi durabilă a patrimoniului cultural Art Nouveau ca vehicul pentru consolidarea identităţii culturale regionale şi pentru stimularea creşterii economice în regiunea Dunării. În acest scop, parteneriatul regional şi-a definit trei obiective specifice, şi anume: creşterea nivelului de cunoaştere a patrimoniului Art Nouveau în rândul publicul larg, dezvoltarea comunităţii profesionale specializate în Art Nouveau din regiunea Dunării şi profesionalizarea promovării turistice a patrimoniului Art Nouveau. Aceste obiective vor fi atinse prin cooperarea şi schimbul de bune practici constante, de-a lungul celor 3 ani de proiect, în rândul profesioniştilor provenind din ţările partenere, reprezentând sectoare şi discipline diverse.

ART NOUVEAU2 îşi asumă, aşadar, promovarea responsabilă şi durabilă a patrimoniului cultural Art Nouveau ca vehicul pentru consolidarea identităţii culturale regionale şi pentru stimularea creşterii economice în regiunea Dunării.

De ce e important?
Deşi patrimoniul Art Nouveau este omniprezent în regiune, potenţialul său este insuficient explorat şi valorificat. Activităţile educaţionale ale proiectului îşi propun să ofere publicul larg instrumente pentru a (re)cunoaşte, respecta şi proteja cât mai bine patrimoniul cultural Art Nouveau. O cunoaştere mai aprofundată a patrimoniului Art Nouveau va consolida o identitate culturală ce depăşeşte limitele setate de graniţele geografice şi va contribui la conştientizarea potenţialului unificator al moştenirii culturale comune al ţărilor vecine, riverane Dunării.

Valorificarea acestui patrimoniu poate ajuta comunităţile locale să-şi (re)definească şi să-şi extindă acest sentiment de apartenenţă şi identitatea culturală regională. Cooperarea continuă la nivelul comunităţii multidisciplinare şi multisectoriale de profesionişti şi cercetători va fi consolidată, extinsă şi intensificată. Scopul acestei veritabile platforme colaborative regionale este dublu. Pe de o parte, activităţile de cercetare din proiect îşi propun să producă un efect de undă, studiul aprofundat al patrimoniului Art Nouveau suplimentând cantitatea de cunoştinţe disponibile pentru proiecte viitoare şi va informa, astfel, programe educaţionale şi de promovare turistică atât în cadrul Art Nouveau 2 cât şi la nivelul comunităţilor specializate (patrimoniu, turism cultural) din cele 6 ţări.

În al doilea rând, valorificarea cunoştinţelor practice dobândite în trecut - pentru care patrimoniul construit este un martor de încredere - poate contribui la o viaţă mai bună în oraşele de astăzi. Patrimoniul Art Nouveau este sinonim cu inovaţia - atât la nivel conceptual cât şi în privinţa tehnicilor şi practicilor implicate în afirmarea cu succes, la început de secol XX, a acestui nou stil artistic, ahitectural şi decorativ.

Valorificarea insuficientă a patrimoniului cultural Art Nouveau prin turism blochează contribuţia pe care acesta ar putea-o avea la dezvoltarea regiunii Dunării. Parteneriatul urmăreşte profesionalizarea promovării turistice a stilului Art Nouveau prin implicarea în activităţi a industriei turismului şi dezvoltarea unor produse turistice competitive, de înaltă calitate, ce valorifică atât potenţialul patrimoniului Art Nouveau pentru turismul cultural cât şi calitatea informaţiei specializate puse laolaltă de specialiştii din regiune.

Pornind de la înţelegerea comportamentului turiştilor, prin realizarea de chestionare şi consultări publice, continuând prin traininguri pentru operatorii din industria turismului şi cooptarea cât mai multor parteneri pentru dezvoltarea de circuite culturale, proiectul AN2 îşi propune să ajungă la publicul larg cu informaţie de calitate, validată de specialişti şi formate de valorificare a patrimoniului cultural prietenoase, atrăgătoare şi adaptate nevoilor reale ale turiştilor şi comunităţilor cu patrimoniu art nouveau deopotrivă.

Totul din convingerea că diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei turistice în regiune poate duce la creştere economică, poate genera venituri şi poate stimula crearea de locuri de muncă - punând patrimoniul cultural la baza regenerării locale.


Rolul INP în proiectul Art Nouveau 2
Institutul Naţional al Patrimoniului a coordonat - în cadrul primului proiect Art Nouveau - elaborarea Documentului strategic pentru protecţia şi promovarea patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării. Mai multe detalii, aici. Cu experienţa acumulată, precum şi prin prisma misiunii instituţiei, INP contribuie în proiectul Art Nouveau 2 cu perspectiva principalei instituţii centrale care iniţiază şi pune în aplicare politici publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România.

Componenta de cercetare
INP derulează activităţi de cercetare, evidenţă, inventariere, protejare şi punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil, mobil, imaterial şi digital - şi gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural (Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic naţional, Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, baze de date şi depozite digitale).

INP va coordona, prin urmare, activitatea de centralizare a resurselor informaţionale legate de Art Nouveau disponibile în România şi celelalte 5 ţări partenere în proiect - sub forma unui Catalog digital. Dezvoltarea catalogului vine din nevoia de a identifica, analiza şi prelucra informaţiile (noi) legate de Art Nouveau în regiunile participante, acesta urmând să funcţioneze şi ca o platformă comună de cercetare.

Activitatea este foarte importantă în contextul eforturilor făcute de partenerii proiectului pentru a îmbunătăţi condiţiile de cercetare a patrimoniului Art Nouveau şi a subiectelor conexe în regiunea Dunării. Momentan, sursele de informaţii disponibile sunt fie rare, fie se concentrează doar asupra unor aspecte ale acestui element al patrimoniului cultural. Catalogul digital va reprezenta un instrument important pentru cercetătorii, profesioniştii dar şi pasionaţii de Art Nouveau din regiunea Dunării şi va constitui baza de pornire în cercetări şi proiecte ulterioare de punere în valoare a acestui tip de patrimoniu, în întreaga regiune.

Componenta educaţională şi de promovare
Implicarea INP în proiectul Art Nouveau 2 vine într-un moment deosebit de oportun, considerând contextul pregătirilor pentru Programul Timişoara Capitala culturală europeană în 2023. O parte a activităţilor de cercetare, educaţionale şi de promovare sau valorificare a patrimoniului Art Nouveau desfăşurate de INP în cadrul proiectului se va concentra, astfel, asupra Timişoarei - unul dintre cele mai reprezentative oraşe Art Nouveau din România.

Într-o lume continuu globalizată, sub impulsul de uniformizare, specificităţile regionale devin mai puţin proeminente. Dar ele devin mai voloroase pe măsură ce reuşim să creştem dorinţa de a le proteja, de a le promova. Cu cât comunităţile regionale devin mai informate şi mai conştiente de valoarea patrimoniului pe care îl deţin, cu atât mai mult vor deveni ele însele promotorii şi protectorii acestui patrimoniu.

Momentan, în România, patrimoniul Art Nouveau are o vizibilitate limitată, cu atât mai mult când vorbim de oferta turistică. Proiectul îşi propune să crească nivelul de înţelegere al publicului general vizavi de valorile stilului Art Nouveau şi apartenenţa României la o reţea de state care valorifică deja cu succes acest patrimoniu cultural. Potenţialul turistic poate fi crescut pe de o parte prin prezentarea patrimoniului într-o manieră mai atractivă, pe de alta printr-o co-interesare a operatorilor din turism în valorificarea obiectivelor de patrimoniu, prin preluarea mesajelor şi a formatelor europene de turism cultural.

În timp ce consumatorii culturali şi entuziaştii recunosc deja valoarea patrimoniului Art Nouveau, turiştii devin interesaţi abia atunci când informaţia devine cu adevărat accesibilă (atractivă, prietenoasă, interactivă, digitalizată şamd). Proiectul îşi propune să contribuie la crearea de noi oferte turistice prin strânsa cooperare între partenerii proiectului şi prin abordarea membrilor industriei turistice pentru valorificarea informaţiei şi a conţinuturilor generate de componenta de cercetare. respectiv de cea educaţională din proiect.

INP va susţine promovarea bunelor practici în restauarea şi punerea în valoare a patrimoniului Art Nouveau precum şi dezvoltarea şi promovarea traseelor culturale dedicate, deoarece acestea reprezintă instrumente importante pentru conservarea şi promovarea durabilă a patrimoniul cultural. Prin urmare, Institutul va participa la dezvoltarea Planului de acţiune pentru Traseul cultural ArtNouveau şi va organiza activităţi educaţionale şi de promovare (proprii sau în parteneriat) - ocazii cu care va activa reţeaua culturală şi de comunităţi patrimoniale cu care dezvoltă în mod curent activităţi.

Proiect cofinanţat din Fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA II).
Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea aplicării politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot.

Informaţii suplimentare: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/artnouveau2

Read 3412 times